Wycieczka po fabryce

Warsztat maszynowy

Badania i rozwój technologii zawsze stawiamy na pierwszym miejscu.Posiadamy niezależne pomieszczenie badawczo-rozwojowe i jesteśmy wyposażeni w profesjonalny zespół badawczo-rozwojowy, w tym zaawansowanych inżynierów zajmujących się formowaniem z rozdmuchem, inżynierów projektujących formy, techników formowania z rozdmuchem itp. TONVA będzie stale dostarczać na rynek bardziej wydajny i szybszy sprzęt.

Warsztaty dotyczące form i przetwarzania

TONVA jest wyposażona w zestaw zaawansowanych systemów przetwarzania i doskonałych maszyn.Głęboko wierzymy, że jakość i szybkość to kluczowe elementy pozwalające wygrać konkurencję. Zaawansowane maszyny mogą nie tylko stale podnosić jakość, ale także skracać cykl produkcyjny i zwiększać konkurencyjność produktów klienta na rynku.

O debugowaniu

100% kontrola jakości przed wysyłką.
Na etapie debugowania będziemy debugować maszynę zgodnie z wymaganiami kupującego dotyczącymi produktu. Po potwierdzeniu próbek przez kupującego przejdziemy do etapu dostawy.Nasi inżynierowie mogą wyjechać za granicę w celu debugowania, kupujący może również wysłać inżynierów do naszej fabryki, aby nauczyli się obsługi.