Wycieczka po fabryce

Warsztat maszynowy

Badania i rozwój technologii zawsze stawiamy na pierwszym miejscu. Dysponujemy niezależnym pomieszczeniem badawczo-rozwojowym i jest wyposażony w profesjonalny zespół badawczo-rozwojowy, w skład którego wchodzą zaawansowani inżynierowie formowania z rozdmuchiwaniem, konstruktorzy form, technicy formowania z rozdmuchem itp. TONVA będzie stale dostarczać na rynek wydajniejsze i szybsze urządzenia.

Warsztaty form i przetwarzania

TONVA jest wyposażona w zestaw zaawansowanego systemu przetwarzania i precyzyjnych maszyn. Głęboko wierzymy, że jakość i szybkość są kluczowymi elementami do wygrania konkurencji, zaawansowane maszyny mogą nie tylko stale poprawiać jakość, ale także skracać cykl produkcyjny i zwiększać konkurencyjność produktów klienta na rynku.

O debugowaniu

100% kontrola jakości przed wysyłką.
Będziemy debugować maszynę zgodnie z wymaganiami kupującego dotyczącymi produktu na etapie debugowania.Po potwierdzeniu przez kupującego próbek przejdzie na etap dostawy. Nasi inżynierowie mogą wyjechać za granicę w celu debugowania, kupujący może również wysłać inżynierów do naszej fabryki, aby nauczyli się obsługi.